Trang chủ Trading Convex Finance buộc phải triển khai lại hợp đồng thông minh do lỗ hổng bảo mật

Convex Finance buộc phải triển khai lại hợp đồng thông minh do lỗ hổng bảo mật

bởi An Bằng

Convex Finance đã buộc phải mở khóa token CVX bị khóa phiếu bầu của mình sau khi biết lỗi trong hợp đồng thông minh. Theo nhóm, đây là một lỗi không nghiêm trọng và không ảnh hưởng đến tiền của người dùng theo bất kỳ cách nào.

Lỗi được đề cập khiến “các ổ khóa hết hạn có thể khóa lại trực tiếp đến một địa chỉ mới, do đó, điều này cho phép họ nhận được nhiều phần thưởng cvxCRV hơn số tiền mà họ đã kiếm được”.

Lỗ hổng Convex Finance được phát hiện bởi Popcorn, một công ty tạo ra lợi nhuận cũng tài trợ cho các dự án tác động xã hội. Đổi lại, nó sẽ nhận được phần thưởng tiền thưởng.

Lỗi trong hệ thống phần thưởng vICVX của nó có nghĩa là hợp đồng phải được triển khai lại và tất cả các token được mở khóa. Những người dùng bỏ phiếu đã khóa token CVX của họ sẽ phải rút và xem chúng trong hợp đồng mới để tiếp tục tận hưởng phần thưởng.

Theo nhóm, nó không thể chỉ vá lỗi do tính chất “bất biến và không thể nâng cấp” của hợp đồng thông minh. Do đó, quyết định từ bỏ hợp đồng và tạo một hợp đồng mới.

Giao thức Convex Finance cho phép người dùng kiếm được nhiều phần thưởng hơn từ nhà tạo lập thị trường tự động, Curve. Tuy nhiên, nó không phải là giao thức duy nhất cung cấp dịch vụ này.

Có một số giao thức cạnh tranh cho veCRV, token quản trị của nền tảng Curve. Điều này đã làm cho Curve trở thành nền tảng phi tập trung với hầu hết các TVL.

Sử dụng một cơ chế độc đáo để phát hành token cvxCRV sau khi khóa CRV, Convex giúp người dùng có thể duy trì tính thanh khoản. Điều này đã làm cho nó trở thành một trong những giao thức hoạt động tốt nhất trong các cuộc chiến tranh Curve. TVL của nó hiện tại là hơn 12 tỷ đô la.

Các token bị khóa bỏ phiếu cho phép chủ sở hữu CVX tham gia vào quản trị của giao thức và kiếm phần thưởng.

Quyết định triển khai lại có ảnh hưởng đến token CVX, vì nó đã giảm hơn 10% trong 24 giờ qua. Điều này là do người dùng bây giờ sẽ phải khóa lại token của họ trong ít nhất 16 tuần trước khi kiếm được phần thưởng.

Tuy nhiên, nhiều người dùng đã khóa lại token của họ. Những người nắm giữ lớn cũng đang thêm các vị trí của họ, có nghĩa là các token có thể nhanh chóng phục hồi trở lại. Tính dễ bị tổn thương của các hợp đồng thông minh tiếp tục là một vấn đề lớn đối với DeFi có TVL hiện trị giá hơn 200 tỷ đô la.

Bài viết liên quan

Để lại bình luận