Trang chủ CoinEthereum Ethereum sắp chứng kiến sự “tăng giá” nếu nó có khả năng giữ một mức quan trọng

Ethereum sắp chứng kiến sự “tăng giá” nếu nó có khả năng giữ một mức quan trọng

bởi Yên Bằng

Ethereum đã điều chỉnh thấp hơn từ vùng kháng cự $4,150 so với đô la Mỹ. Giá ETH đang giữ mức hỗ trợ $4.000 và có thể bắt đầu tăng mới.

  • Ethereum đang giao dịch trên mức hỗ trợ $4.000 và $4.050.
  • Giá đang giao dịch trên $4,040 và đường trung bình động đơn giản 100 giờ.
  • Có một đường xu hướng giảm chính đang hình thành với mức kháng cự gần $4,100 trên biểu đồ hàng giờ của ETH/USD (nguồn cấp dữ liệu qua Kraken).
  • Cặp tiền này phải duy trì trên 4.000 đô la để tiếp tục cao hơn trong thời gian tới.

Giá Ethereum nắm giữ hỗ trợ chính

Ethereum đã cố gắng bứt phá lên trên vùng kháng cự $4,150 nhưng không thành công. ETH bắt đầu điều chỉnh giảm và giao dịch dưới $4,100.

Đã có sự phá vỡ dưới mức thoái lui Fib 23,6% của động thái đi lên từ mức thấp $3,895 đến mức cao $4,155. Giá thậm chí còn tăng vọt dưới 4.050 đô la và mức trung bình động đơn giản 100 giờ. Tuy nhiên, đà tăng giá vẫn hoạt động gần mức 4.000 đô la.

Mức thoái lui Fib 50% của mức tăng từ mức thấp nhất $3,895 lên mức cao $4,155 cũng đóng vai trò là một hỗ trợ. Nó hiện đang tăng và giao dịch trên đường trung bình động đơn giản 100 giờ.

Ethereum Price
Nguồn: ETHUSD trên TradingView.com

Mức kháng cự ngay lập tức ở phía tăng là gần mức $4,100. Cũng có một đường xu hướng giảm chính hình thành với mức kháng cự gần $4,100 trên biểu đồ hàng giờ của ETH/USD. Mức kháng cự chính tiếp theo là gần mức $4,155. Một sự bứt phá về mức tăng rõ ràng trên mức $4,155 có thể bắt đầu một đợt tăng lớn khác trong thời gian tới. Trong trường hợp đã nêu, giá có thể tăng lên mức $4,250. Bất kỳ khoản tăng nào nữa có thể đưa giá về mức $4,350.

ETH sẽ giảm thêm nữa?

Nếu ethereum không bắt đầu tăng mới trên mức $4,100, nó có thể điều chỉnh thấp hơn nữa. Hỗ trợ ban đầu về mặt giảm điểm là gần mức $4,040 và đường SMA 100 giờ.

Hỗ trợ quan trọng đầu tiên hiện đang hình thành gần mức 4.000 đô la. Việc giảm giá xuống dưới mức 4.040 đô la và 4.000 đô la có thể gây nhiều áp lực lên phe bò. Trong trường hợp đã nêu, giá có thể giảm về vùng hỗ trợ $3,920 trong thời gian tới.

Chỉ báo kỹ thuật

MACD hàng giờ – MACD cho ETH/USD đang tăng tốc trong vùng tăng giá.

RSI hàng giờ – RSI cho ETH/USD trên mức 50.

Mức hỗ trợ chính – $4.000

Mức kháng cự chính – $4,155

Bài viết liên quan

Để lại bình luận