Trang chủ CoinBitcoin Bitcoin thất bại một lần nữa, những người đầu cơ giá có thể cứu vãn được ngày hôm nay?

Bitcoin thất bại một lần nữa, những người đầu cơ giá có thể cứu vãn được ngày hôm nay?

bởi Thanh Bình

Bitcoin đã không thể vượt qua vùng kháng cự 50.000 đô la so với đô la Mỹ. BTC đang trượt và có nguy cơ giảm nhiều hơn dưới 47.000 đô la.

  • Bitcoin đã thực hiện hai nỗ lực để vượt qua ngưỡng kháng cự $49,500 nhưng không thành công.
  • Giá hiện đang giao dịch dưới 48.500 đô la và mức trung bình động đơn giản 100 giờ.
  • Có một đường xu hướng tăng giá kết nối đang hình thành với hỗ trợ gần $47,500 trên biểu đồ hàng giờ của cặp BTC/USD (nguồn cấp dữ liệu từ Kraken).
  • Cặp tiền có thể giảm mạnh nếu có sự phá vỡ rõ ràng dưới vùng hỗ trợ $47,500.

Giá Bitcoin đạt đỉnh gần $49.500

Giá Bitcoin đã bắt đầu một làn sóng phục hồi trên vùng kháng cự $48.500. Tuy nhiên, BTC đã không thể vượt qua vùng kháng cự $49,500. Nó đã thực hiện hai nỗ lực để xóa 49.500 đô la, nhưng không có sự phá vỡ rõ ràng.

Kết quả là, đã có một phản ứng giảm giá dưới mức 48.500 đô la. Giá đã giảm xuống dưới mức thoái lui Fib 50% của động thái đi lên từ mức thấp nhất $46,662 đến mức cao $49,512. Nó hiện đang giao dịch dưới 48.500 đô la và mức trung bình động đơn giản 100 giờ.

Giá Bitcoin hiện đang giao dịch gần mức thoái lui Fib 76,4% của đợt tăng từ mức thấp $46,662 lên mức cao $49,512. Ngoài ra còn có một đường xu hướng tăng kết nối hình thành với hỗ trợ gần $47,500 trên biểu đồ hàng giờ của cặp BTC/USD.

Ở phía tăng điểm, mức kháng cự chính đầu tiên là gần mức $48,000 và đường SMA 100 giờ. Mức kháng cự quan trọng tiếp theo có thể là $48,500. Rào cản chính vẫn là gần 49.500 đô la, trên đó giá có thể cố gắng bứt phá lên trên mức 50.000 đô la trong thời gian tới.

Giảm giới hạn trong BTC?

Nếu bitcoin không vượt qua được vùng kháng cự 48.500 đô la, nó có thể kéo dài sự suy giảm. Hỗ trợ ngay lập tức về mặt giảm điểm là gần mức 47.600 đô la.

Hỗ trợ chính đầu tiên hiện đang hình thành gần mức $47,500 và đường xu hướng. Nếu có sự phá vỡ giảm xuống bên dưới đường xu hướng, giá có thể giảm xuống mức 46.500 đô la. Hỗ trợ chính tiếp theo là gần $45,800, dưới mức này có nguy cơ giảm mạnh.

Các chỉ số kỹ thuật:

MACD theo giờ – MACD đang dần mất tốc độ trong vùng giảm.

RSI hàng giờ (Chỉ số sức mạnh tương đối) – RSI cho BTC/USD hiện đang ở dưới mức 50.

Các mức hỗ trợ chính – $47,500, tiếp theo là $46,500.

Các mức kháng cự chính – $48.500, $49.500 và $50.000.

Bài viết liên quan

Để lại bình luận