Trang chủ CoinBitcoin Ứng dụng Square tạo ra 1,8 tỷ đô la doanh thu Bitcoin, lợi nhuận BTC tăng 29% trong quý 3

Ứng dụng Square tạo ra 1,8 tỷ đô la doanh thu Bitcoin, lợi nhuận BTC tăng 29% trong quý 3

bởi Tiến Mạnh

Square Inc. đã báo cáo doanh thu bitcoin đạt 1,82 tỷ USD trong quý 3, tăng 11% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận gộp bitcoin của nó là 42 triệu đô la trong khoảng thời gian đó, tăng 29% so với cùng kỳ năm ngoái.

Bình phương Lợi nhuận Bitcoin tăng 29% trong Quý 3

Trong Thư cổ đông quý 3 năm 2021 của công ty, được công bố hôm thứ Năm, Square Inc. đã báo cáo tổng doanh thu thuần là 3,84 tỷ đô la trong quý thứ ba, tăng 27% so với cùng kỳ năm ngoái.

Doanh thu bitcoin của công ty được tạo ra từ dịch vụ thanh toán di động, Ứng dụng tiền mặt. Nền tảng này đã tạo ra 2,39 tỷ đô la doanh thu và 512 triệu đô la lợi nhuận gộp trong quý 3, tăng lần lượt 16% và 33% so với cùng kỳ năm ngoái. Square đã viết:

Cash App đã tạo ra 1,82 tỷ đô la doanh thu bitcoin và 42 triệu đô la lợi nhuận gộp từ bitcoin trong quý 3 năm 2021, lần lượt tăng 11% và 29% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lợi nhuận gộp bitcoin chiếm khoảng 2% tổng doanh thu bitcoin của Squares trong quý 3. Công ty giải thích rằng doanh thu bitcoin là tổng số tiền bán bitcoin cho khách hàng, đồng thời nói thêm rằng chi phí bitcoin là tổng số lượng bitcoin mà công ty mua. Công ty cho biết chúng tôi mua bitcoin để tạo điều kiện cho khách hàng tiếp cận bitcoin.

Tuy nhiên, so với quý thứ hai, doanh thu bitcoin và lợi nhuận gộp của Squares giảm trên cơ sở quý so với quý trước, công ty cho biết thêm rằng nó chủ yếu được thúc đẩy bởi sự ổn định tương đối của giá bitcoin, điều này đã ảnh hưởng đến hoạt động giao dịch so với trước đó các phần tư.

Hơn nữa, công ty cảnh báo rằng trong các quý tương lai, doanh thu bitcoin và lợi nhuận gộp có thể biến động do những thay đổi về nhu cầu của khách hàng hoặc giá thị trường của bitcoin, đặc biệt là khi chúng tôi đạt tốc độ tăng trưởng mạnh hàng năm trong quý 4 quý của năm 2020.

Square lưu ý thêm rằng họ đã đầu tư 50 triệu đô la vào bitcoin trong quý 4 năm ngoái và thêm 170 triệu đô la vào quý 1 năm nay. Trong quý thứ ba, công ty đã ghi nhận khoản lỗ 6 triệu đô la từ khoản đầu tư bitcoin của mình. Square đã viết:

Kể từ ngày 30 tháng 9 năm 2021, giá trị hợp lý của khoản đầu tư vào bitcoin của chúng tôi là 352 triệu đô la dựa trên giá thị trường có thể quan sát được, lớn hơn 203 triệu đô la so với giá trị ghi sổ của khoản đầu tư.

Bài viết liên quan

Để lại bình luận