Trang chủ CoinBitcoin Thị trưởng của Tampa trở thành thị trưởng Hoa Kỳ thứ 4 chấp nhận mức lương bằng Bitcoin

Thị trưởng của Tampa trở thành thị trưởng Hoa Kỳ thứ 4 chấp nhận mức lương bằng Bitcoin

bởi Bình An

Thị trưởng Vịnh Tampa Jane Castor trở thành người mới nhất tham gia thử thách Anthony Pompliano.

Gần đây, ba thị trưởng của Hoa Kỳ đã tham gia thử thách lương Bitcoin và giờ đây, thị trưởng của Vịnh Tampa đã tham gia thử thách này.

Vào ngày 2 tháng 11, người có ảnh hưởng đến tiền điện tử Anthony Pompliano đã viết trên Twitter “người sẽ là chính trị gia Hoa Kỳ đầu tiên chấp nhận Bitcoin”.

Sau dòng tweet của Pompliano, có tổng cộng ba chính trị gia đã tham gia thử thách lương Bitcoin. Và bây giờ đây là Jane Castor, thị trưởng Vịnh Tampa. Jane trở thành chính trị gia Hoa Kỳ thứ tư chấp nhận trả lương bằng Bitcoin.

Trong sự kiện hai ngày “Hội nghị thượng đỉnh Bitcoin & Blockchain” được tài trợ bởi mạng lưới dịch vụ tài chính blockchain C, Jane đã thông báo quyết định của mình về việc trả lương bằng Bitcoin. Đối với sáng kiến ​​này, Jane đã kêu gọi Nuke Goldstein – người đồng sáng lập mạng lưới Celsius – giúp họ chấp nhận Dollar để thanh toán bằng Bitcoin.

“Với sự thúc đẩy của Nuke, anh ta đã gửi cho tôi… một lời thách thức từ một số thị trưởng để nhận tiền của họ dưới dạng bitcoin. Tôi đang thực hiện thử thách đó nhưng như tôi đã nói với Nuke, tôi cần một người lớn có trách nhiệm hướng dẫn tôi theo hướng đó.”

Sau sự phổ biến của việc trả lương bằng Bitcoin của các chính trị gia Hoa Kỳ, Anthony đã có một quyết định khác để thúc đẩy việc áp dụng Bitcoin. Anthony kêu gọi các công dân Hoa Kỳ gắn thẻ thị trưởng và các chính trị gia của họ, cho dù họ có thân thiện với bitcoin hay không.

“Một thị trưởng khác đã quyết định nhận lương của họ bằng Bitcoin. Số lượng tranh cử hiện là 4 thị trưởng trên khắp Hoa Kỳ trong tuần này. Gắn thẻ thị trưởng của bạn và hỏi họ xem họ có thân thiện với bitcoin hay không :)”

Tại sao Thị trưởng lại đi với mức lương Bitcoin?

Ở đây tất cả những thị trưởng này chỉ là một phần của nhóm chính trị gia và họ đang chấp nhận trả lương bằng Bitcoin vì trò chơi chính trị.

Trên thực tế, có một cộng đồng các nhà giao dịch và chủ sở hữu tiền điện tử riêng biệt. Người dùng tiền điện tử cần các nhà lãnh đạo chính trị thân thiện với tiền điện tử. Vì vậy, ở đây, nếu các chính trị gia này chấp nhận Bitcoin thì có rất nhiều khả năng các chính trị gia cầm quyền hiện tại sẽ có thể giành được một tỷ lệ phiếu bầu kha khá trong cuộc bầu cử thị trưởng sắp tới.

Bài viết liên quan

Để lại bình luận