Trang chủ Đầu tư EOS không thể dựa vào BlockOne để được hỗ trợ nữa: Yves La Rose

EOS không thể dựa vào BlockOne để được hỗ trợ nữa: Yves La Rose

bởi Đông Nghi

EOS không thể dựa vào Block.One để được hỗ trợ thích hợp nữa theo Giám đốc điều hành của nền tảng EOS Yves La Rose.

La Rose, người sáng lập EOS Network Foundation đã thảo luận về tương lai của dự án và lập trường của dự án về mối quan hệ mà EOS có với Block.One đồng thời vạch ra cách nó có thể tiến lên phía trước. Đầu năm nay, anh ấy đã từ chức Giám đốc điều hành của EOS quốc gia và trong khi phát biểu hôm nay, anh ấy đã tiết lộ một số suy nghĩ thú vị về mối quan hệ giữa Block.One và EOS. Theo ông, rõ ràng là công ty giả vờ tăng giá trị cho EOS nhưng sau đó không hỗ trợ hoặc xúc tác cho bất kỳ sự phát triển có ý nghĩa nào lớn hơn, đó là lý do tại sao EOS không thể dựa vào nó nữa.

Họ đã rời xa mong muốn đóng góp và EOS của họ là một khoản nợ lớn hơn là tài sản. Trong những gì dường như là một lời kêu gọi phá vỡ mối quan hệ giữa hai thực thể này, La Rose vạch ra rằng Block.One đang tạo ra nhiều thách thức hơn về nhận thức tổng thể của cộng đồng. Hệ sinh thái blockcahin lớn hơn coi EOS là Block.one nhưng nếu Block.One lừa đảo, thì EOS cũng lừa đảo. Thực tế đối với người dùng trong hệ sinh thái EOS là chúng tôi đã đạt được sự đồng thuận và đồng ý với đánh giá này nhưng họ đều sơ suất và phóng đại khả năng.

La Rose lập luận rằng sự tách biệt này là cần thiết cho việc xây dựng thương hiệu và một sự thay đổi tường thuật phải diễn ra, đó là lý do tại sao thực thể mới phù hợp hơn để điều hành các hoạt động này. Anh ấy cũng lưu ý rằng EOS Network Foundation là tổ chức mà anh ấy nghĩ là tốt nhất cho tiền điện tử, đặc biệt là khi giải quyết các vấn đề của riêng nó. Anh lưu ý:

“Khi tôi quyết định theo đuổi sự ra mắt của EOS Network Foundation vào tháng 8, tôi đã làm như vậy với suy nghĩ rằng cộng đồng EOS cần tự giải quyết các vấn đề để hướng tới một tương lai nơi EOS giành lại vị trí dẫn đầu trong hệ sinh thái blockchain lớn hơn.”

Yves La Rose đã nói về bốn trụ cột chính trong lộ trình của dự án sẽ được công bố chính thức trong tuần tới và sẽ đặt nền tảng cho lộ trình kỹ thuật của EOS nhưng mặc dù vẫn đang trong quá trình hoàn thiện, các nhãn cho chúng bao gồm Wallet+, Docu+ . API+ và Audit+.

Bài viết liên quan

Để lại bình luận