Trang chủ Phân tích Thưởng cho sự bền vững của tiền điện tử: Một con đường khả thi?

Thưởng cho sự bền vững của tiền điện tử: Một con đường khả thi?

bởi Minh Nam
  • Các công ty giảm lượng khí thải carbon của họ có thể được thưởng bằng các khoản tín dụng cho sự tham gia của họ.
  • Nền tảng RED khuyến khích an ninh mạng đồng thời khuyến khích một giải pháp xanh / bền vững hơn.
  • Các doanh nghiệp đang tìm cách thúc đẩy tính bền vững của blockchain đang gây nguy hiểm cho sự phân cấp của hệ sinh thái.

Các giải pháp xanh hơn cho các cơ chế đồng thuận hiện tại đã được truyền thông chú ý kể từ khi Elon Musk từ chối Bitcoin do lượng khí thải carbon cao của nó. Tương tự như vậy, cuộc di cư khai thác của Trung Quốc cũng được thúc đẩy bởi quyết định của Bắc Kinh giảm 60% lượng khí thải carbon của họ, bao gồm cả việc giảm Bitcoin do sử dụng nhiều năng lượng. Tuy nhiên, tiền điện tử có thể được khai thác bằng cách sử dụng các giải pháp thay thế xanh hơn, thân thiện với môi trường và các thực thể mới đang tìm cách tận dụng năng lượng thành sức mạnh.

Hệ thống khen thưởng phát thải carbon

Chủ đề về Bitcoin xanh hơn đã mờ nhạt khỏi sự chú ý của giới truyền thông khi thị trường giảm sâu và phải đối mặt với sự giám sát trong các lĩnh vực khác như an ninh và quy định.

Tuy nhiên, các hoạt động khai thác đã chuyển hướng trọng tâm của họ, định giá đầu vào của cộng đồng và tìm kiếm các giải pháp thay thế xanh hơn sau khi chuyển khỏi Trung Quốc. Đổi lại, các công ty blockchain đang sửa sang lại các nỗ lực bền vững của họ bằng cách tạo ra các giao thức khuyến khích việc giảm lượng khí thải carbon của các doanh nghiệp, bất kể họ là trong chuỗi hay ngoài chuỗi.

Restart Energy đã ra mắt “hệ thống bù đắp carbon được mã hóa” đầu tiên, trao quyền cho các công ty và cá nhân nhận token để giảm lượng khí thải carbon của họ lên môi trường. Khởi động lại nền dân chủ năng lượng (RED) là một thị trường phi tập trung để giảm lượng khí thải carbon bằng cách cung cấp GTK có thể được chuyển đổi thành các sản phẩm năng lượng xanh hoặc tiền.

Nền tảng sử dụng kết hợp các cơ chế đồng thuận PoS và PoA, cho phép các công ty có sự tham gia mã hóa hệ thống của họ và giúp họ đạt được các mục tiêu bền vững bằng cách hướng dẫn họ hướng tới các chương trình bền vững và có thể đạt được trên nền tảng.

Do đó, hệ sinh thái blockchain mới đang tìm cách tạo ra một thị trường mới cho các nhà cung cấp năng lượng xanh, đồng thời khuyến khích các công ty sử dụng năng lượng xanh. Các nhà sản xuất năng lượng xanh có thể chứng nhận nguồn gốc năng lượng xanh của họ, bổ sung thêm mức độ an toàn và tin cậy cho ngành.

Có thể đạt được an ninh môi trường không

Trong khi Restart Energy đang tạo ra một mạng lưới phi tập trung thúc đẩy tính bền vững, vấn đề phát thải carbon bao trùm của việc khai thác Bitcoin vẫn chưa được giải quyết đầy đủ. PoW phụ thuộc nhiều vào năng lượng hơn PoS. Trên thực tế, dữ liệu cho thấy mỗi giao dịch BTC tiêu thụ khoảng 1.135.000 Wh.

Liên quan đến mối quan tâm này là các khuyến khích khai thác của thợ mỏ được kết nối trực tiếp với đường biên lợi nhuận của họ. Ví dụ: Kazakhstan, chiếm 18% tổng số Bitcoin toàn cầu, phụ thuộc nhiều vào nhiên liệu hóa thạch, với dữ liệu cho thấy 90% sản lượng năng lượng của quốc gia này đến từ nhiên liệu hóa thạch.

Khi Kazakhstan trở thành quốc gia được sử dụng nhiều thứ hai theo tổng số băm Bitcoin, nó đã bác bỏ các khuyến khích khai thác của mình. Tuy nhiên, các báo cáo cho thấy nước này đang có kế hoạch giới hạn sản lượng khai thác Bitcoin vì tình trạng thiếu hụt năng lượng gây nguy hiểm cho nguồn cung. Hơn nữa, một dự luật mới cho thấy rằng bộ trưởng năng lượng của đất nước đã đặt một giới hạn đối với lưới điện cho các thợ mỏ, giảm nguồn cung của họ từ 100 MW xuống còn 1MW.

Phân cấp năng lượng xanh

Mặc dù các sáng kiến ​​bền vững được hoan nghênh, nhưng sự đồng thuận trực tuyến là nó mâu thuẫn với các giá trị bao trùm của phân quyền. Một người dùng Reddit lưu ý rằng “đó chắc chắn là một cách mà chính phủ có thể đặt dây vào một hệ thống phi tập trung”. Chúng đặc biệt đề cập đến thực tế là bất kỳ sáng kiến ​​blockchain nào mà chính phủ ủng hộ đều tự động cản trở sự phân cấp.

Người dùng Reddit với biệt danh LordHogMouth, lưu ý rằng bất kỳ khoản thuế carbon nào do chính phủ áp đặt đều không liên quan vì “nó thực sự không cứu được hành tinh một chút nào, đó là một đợt thu thuế khác.” Ngược lại với điều này, cách tiếp cận của RED tìm cách tạo ra một hệ thống mới không đánh thuế carbon. Thay vào đó, họ có thể thu hút các thị trường mới mà các nhà vận động hành lang hoặc chính phủ đã xem xét kỹ lưỡng và giúp tạo ra một thị trường năng lượng phi tập trung mới bằng cách lật lại câu chuyện.

Tại sao bạn nên quan tâm?

Việc đánh thuế carbon của tiền điện tử sẽ làm giảm tác động đến môi trường của nó, nhưng nó cũng sẽ cản trở khả năng bảo mật mạng một cách triệt để. Mặc dù nguy cơ bị tấn công 51% vào Bitcoin là rất ít, nhưng việc đánh thuế khai thác tiền điện tử sẽ khiến những nỗ lực phân quyền dường như vô ích hơn hiện tại.

Bài viết liên quan

Để lại bình luận