Trang chủ Thị trường Thách thức BTC/USD 50089 Mức thoái lui: Phân tích kỹ thuật của Sally Ho ngày 6 tháng 10 năm 2021 BTC

Thách thức BTC/USD 50089 Mức thoái lui: Phân tích kỹ thuật của Sally Ho ngày 6 tháng 10 năm 2021 BTC

bởi Đông Nghi

Bitcoin (BTC/USD) đã mở rộng mức tăng gần đây vào đầu phiên Bắc Mỹ khi cặp tiền này giao dịch trên con số 50000 quan trọng về mặt tâm lý sau khi giao dịch ở mức thấp nhất là khu vực 49110 trong phiên giao dịch châu Âu, với mức thấp nhất trong ngày đại diện cho một thử nghiệm là 23,6 % thoái lui của phạm vi tăng giá gần đây từ 46916,70 đến 49786. Mua kỹ thuật gần đây đã xuất hiện xung quanh đường trung bình động đơn giản 100 giờ, nâng BTC/USD từ khoảng 46916,70 và cung cấp đủ động lượng tăng để thách thức con số 50000 và giao dịch cao như 50380,38 cấp. Áp lực mua tăng này cũng đại diện cho việc kiểm tra mức 46849,50, đại diện cho mức thoái lui 50% của phạm vi giảm giá rộng hơn từ 64899 đến 28800.

Các mức thoái lui tăng bổ sung trong phạm vi giảm giá này bao gồm các mức 51109,18, 56379,64 và 57173,81. Theo sau mức tăng gần đây của cặp tiền, các mức thoái lui giảm giá và các khu vực hỗ trợ kỹ thuật tiềm năng bao gồm các mức 47657, 46118, 44873 và 43629. Các nhà giao dịch đang quan sát thấy đường MA 50 thanh (4 giờ) đang giảm giá cho thấy bên dưới đường MA 200 thanh (4 giờ) và trên đường MA 100 thanh (4 giờ). Ngoài ra, đường MA 50 thanh (hàng giờ) đang tăng giá cho thấy trên đường MA 100 thanh (hàng giờ) và trên đường MA 200 thanh (hàng giờ).

Hoạt động giá gần nhất với đường MA 200 thanh (4 giờ) tại 46217,78 và MA 50 thanh (Hàng giờ) tại 48777,58.

Hỗ trợ Kỹ thuật dự kiến ​​vào khoảng 39600 / 37401,27 / 34881,40 với các điểm dừng dự kiến ​​bên dưới.

Kháng cự kỹ thuật được kỳ vọng vào khoảng 53025.00 / 54088.38 / 55841.04 với các điểm dừng được mong đợi ở trên.

Trên biểu đồ 4 giờ, SlowK nằm trên SlowD tăng trong khi MACD cao hơn MACDverage.

Trên biểu đồ 60 phút, SlowK nằm trên SlowD tăng trong khi MACD nằm dưới MACDverage.

Bài viết liên quan

Để lại bình luận