Trang chủ Phân tích Ethereum vừa đảo ngược nhưng 3.150 đô la cho thấy một thách thức lớn

Ethereum vừa đảo ngược nhưng 3.150 đô la cho thấy một thách thức lớn

bởi Thanh Bình

Ethereum bắt đầu tăng mới từ vùng hỗ trợ $2,750-2,780 so với Đô la Mỹ. Giá ETH có thể quay trở lại vùng kháng cự chính $3.150 trong thời gian tới.

  • Ethereum bắt đầu tăng mới trên 3.000 đô la sau khi thử nghiệm vùng 2.780 đô la.
  • Giá hiện đang giao dịch trên 3.000 đô la và mức trung bình động đơn giản 100 giờ.
  • Đã có sự bứt phá trên đường xu hướng giảm chính với mức kháng cự gần $2.910 trên biểu đồ hàng giờ của ETH/USD (nguồn cấp dữ liệu qua Kraken).
  • Cặp tiền này có thể tăng lên mức kháng cự chính $3,150 và $3,165 trong thời gian tới.

Lực kéo tăng giá Ethereum

Ethereum vẫn mạnh ở gần $2,780 và bắt đầu tăng mới, tương tự như bitcoin. ETH đã có thể vượt qua các mức kháng cự $2,880 và $2,950 để bước vào vùng tích cực.

Đã có sự bứt phá trên đường xu hướng giảm chính với mức kháng cự gần $2.910 trên biểu đồ hàng giờ của ETH/USD. Cặp tiền này đã vượt qua mức thoái lui Fib 50% của mức giảm chính từ mức cao $3,165 xuống mức thấp $2,788.

Giá Ether hiện đang giao dịch trên 3.000 đô la và mức trung bình động đơn giản 100 giờ. Nó đang củng cố gần mức kháng cự $3.040. Xu hướng giảm giá dường như đang bảo vệ mức thoái lui Fib 61,8% của mức giảm chính từ mức cao $3,165 dao động xuống mức thấp $2,788.

Mức kháng cự chính đầu tiên là gần mức $3,075. Mức kháng cự chính vẫn nằm gần mức $3,150 và $3,165. Việc phá vỡ trên $3,150 và $3,165 có thể bắt đầu tăng ổn định. Mức kháng cự quan trọng tiếp theo là gần $3.200, trên đó giá có thể tăng cao hơn.

Giảm giới hạn trong ETH?

Nếu ethereum không thể tiếp tục cao hơn trên mức kháng cự $3,050 và $3,075, nó có thể bắt đầu một đợt điều chỉnh giảm mới. Hỗ trợ ban đầu về mặt giảm điểm là gần mức $2,975.

Hỗ trợ quan trọng đầu tiên hiện đang hình thành gần mức 2.950 đô la và đường trung bình động đơn giản 100 giờ. Nếu ether không duy trì được trên 2.950 đô la, có nguy cơ sụt giảm lớn hơn. Trong trường hợp đã nêu, giá có thể trượt về mức $2,800.

Chỉ báo kỹ thuật

  • MACD hàng giờ – MACD cho ETH/USD hiện đang tăng tốc trong vùng tăng giá.
  • RSI hàng giờ – RSI cho ETH/USD cao hơn nhiều so với mức 50.
  • Mức hỗ trợ chính – $2,950
  • Mức kháng cự chính – $3,075

Bài viết liên quan

Để lại bình luận