Trang chủ Thị trường BTC/USD xu hướng tăng giá chú ý đến các điểm dừng tăng chính: Phân tích kỹ thuật của Sally Ho ngày 9 tháng 10 năm 2021 BTC

BTC/USD xu hướng tăng giá chú ý đến các điểm dừng tăng chính: Phân tích kỹ thuật của Sally Ho ngày 9 tháng 10 năm 2021 BTC

bởi Đông Nghi

Bitcoin (BTC/USD) đã tìm cách bổ sung vào mức tăng gần đây vào đầu phiên Bắc Mỹ khi các nhà giao dịch đã chọn nhiều Điểm dừng trên các mức kỹ thuật quan trọng trong các phiên giao dịch gần đây, bao gồm các mức 44697, 46272, 46849, 47847, 49795 và 50089. Một khu vực kỹ thuật quan trọng khác là mức 51109,18, đại diện cho mức thoái lui 61,8% của phạm vi giảm giá từ 64899 đến 28800. Mua kỹ thuật gần đây đã xuất hiện xung quanh đường trung bình động đơn giản 100 giờ, nâng BTC/USD từ khoảng 46916,70 và cung cấp đủ động lực tăng giá để thách thức con số 50000 và giao dịch cao tới mức 50380,38. Áp lực mua tăng này cũng đại diện cho việc kiểm tra mức 46849,50, đại diện cho mức thoái lui 50% của phạm vi giảm giá rộng hơn từ 64899 đến 28800.

Các mức thoái lui tăng bổ sung trong phạm vi giảm giá này bao gồm các mức 51109,18, 56379,64 và 57173,81. Theo sau mức tăng gần đây của cặp tiền, các mức thoái lui giảm giá và các khu vực hỗ trợ kỹ thuật tiềm năng bao gồm các mức 47657, 46118, 44873 và 43629. Các nhà giao dịch đang quan sát thấy đường MA 50 thanh (4 giờ) đang giảm giá cho thấy bên dưới đường MA 200 thanh (4 giờ) và trên đường MA 100 thanh (4 giờ). Ngoài ra, đường MA 50 thanh (hàng giờ) đang tăng giá cho thấy trên đường MA 100 thanh (hàng giờ) và trên đường MA 200 thanh (hàng giờ).

Hoạt động giá gần nhất với đường MA 200 thanh (4 giờ) tại 46217,78 và MA 50 thanh (Hàng giờ) tại 48777,58.

Hỗ trợ Kỹ thuật dự kiến ​​vào khoảng 39600 / 37401,27 / 34881,40 với các điểm dừng dự kiến ​​bên dưới.

Kháng cự kỹ thuật được kỳ vọng vào khoảng 53025.00 / 54088.38 / 55841.04 với các điểm dừng được mong đợi ở trên.

Trên biểu đồ 4 giờ, SlowK nằm trên SlowD tăng trong khi MACD cao hơn MACDverage.

Trên biểu đồ 60 phút, SlowK nằm trên SlowD tăng trong khi MACD nằm dưới MACDverage.

Bài viết liên quan

Để lại bình luận