Trang chủ Phân tích BTC/USD quay vòng 42749 Mức thoái lui: Phân tích kỹ thuật của Sally Ho ngày 2 tháng 10 năm 2021

BTC/USD quay vòng 42749 Mức thoái lui: Phân tích kỹ thuật của Sally Ho ngày 2 tháng 10 năm 2021

bởi Đông Nghi

Bitcoin (BTC/USD) đã tìm kiếm tâm lý kỹ thuật mới sau hiệu suất yếu kém vào tháng 9 khiến cặp tiền này giảm 9% giá trị thị trường, trong khi vẫn giữ được 47% mức tăng hàng năm. Áp lực tăng gần đây đã chứng kiến ​​cặp tiền này kiểm tra khu vực 43060,80, đại diện cho mức thoái lui 38,2% của phạm vi tăng giá gần đây từ 39600 đến 45200. Các nhà giao dịch quan sát mức kháng cự kỹ thuật xung quanh khu vực 44697,77, đại diện cho mức thoái lui 38,2% của phạm vi giảm giá từ 52944,96 đến 39600, với các khu vực thoái lui tăng bổ sung xung quanh các mức 46272, 47847, 49795 và 50089.

Theo sau áp lực bán gần đây, các mức thoái lui tăng và các vùng có khả năng kháng cự kỹ thuật bao gồm các mức 43994, 44889, 45997 và 46164. Các nhà giao dịch đang quan sát thấy MA 50 thanh (4 giờ) đang giảm giá cho thấy bên dưới MA 100 thanh (4 giờ) và dưới MA 200 thanh (4 giờ). Ngoài ra, đường MA 50 thanh (hàng giờ) đang giảm giá cho thấy bên dưới đường MA 100 thanh (hàng giờ) và dưới đường MA 200 thanh (hàng giờ).

Hoạt động giá gần nhất với đường MA 50 thanh (4 giờ) tại 42823,21 và MA 50 thanh (Hàng giờ) tại 42290,97.

Hỗ trợ Kỹ thuật dự kiến ​​vào khoảng 39600 / 37401,27 / 34881,40 với các điểm dừng dự kiến ​​bên dưới.

Kháng cự kỹ thuật được kỳ vọng vào khoảng 53025.00 / 54088.38 / 55841.04 với các điểm dừng được mong đợi ở trên.

Trên biểu đồ 4 giờ, SlowK nằm trên SlowD tăng trong khi MACD cao hơn MACDverage.

Trên biểu đồ 60 phút, SlowK nằm dưới SlowD giảm trong khi MACD nằm trên MACDverage.

Bài viết liên quan

Để lại bình luận