Trang chủ CoinBitcoin Bitcoin giữ được mức mạnh mẽ, đây là mức kháng cự quan trọng đã được chuyển sang hỗ trợ

Bitcoin giữ được mức mạnh mẽ, đây là mức kháng cự quan trọng đã được chuyển sang hỗ trợ

bởi Tiến Mạnh

Bitcoin đã mở rộng đà tăng của nó trên 57.000 đô la so với đô la Mỹ. BTC có thể tiếp tục tăng nếu nó nằm trên vùng hỗ trợ $56,000.

  • Bitcoin đang giao dịch trong vùng tích cực trên vùng hỗ trợ $56,000.
  • Giá hiện đang giao dịch trên $56,000 và đường trung bình động đơn giản 100 giờ.
  • Đã có sự bứt phá trên một kênh giảm chính với mức kháng cự gần $55,400 trên biểu đồ hàng giờ của cặp BTC/USD (nguồn cấp dữ liệu từ Kraken).
  • Cặp tiền này đang điều chỉnh mức tăng, nhưng đà tăng giá có thể vẫn hoạt động gần 56.000 đô la.

Giá Bitcoin tăng thêm

Giá Bitcoin vẫn được hỗ trợ tốt trên mức trục $55,000. BTC đã tăng tốc và vượt qua nhiều rào cản gần mức $55,500.

Cũng có sự bứt phá trên một kênh giảm chính với mức kháng cự gần $55,400 trên biểu đồ hàng giờ của cặp BTC/USD. Cặp tiền này đã leo lên trên mức kháng cự $56,000 và nằm trên mức trung bình động đơn giản 100 giờ.

Cũng có một sự bứt phá trên mức $57,000 và giá được giao dịch ở mức cao $57,837. Nó hiện đang điều chỉnh thấp hơn và giao dịch dưới $57,500.

Đã có sự phá vỡ dưới mức thoái lui Fib 23,6% của động thái đi lên từ mức thấp $54,396 lên mức cao $57,837. Mặt khác, mức hỗ trợ ban đầu là gần mức $56,200. Ở phía tăng điểm,đà tăng giá đang đối mặt với ngưỡng kháng cự gần mức $57,000.

Bitcoin Price
Nguồn: BTCUSD trên TradingView.com

Mức kháng cự quan trọng đầu tiên là gần mức $57,500. Sự bứt phá rõ ràng trên ngưỡng kháng cự $57,500 có thể mở ra cánh cửa cho một mức tăng khá. Mức kháng cự lớn tiếp theo nằm gần mức $58,500. Bất kỳ mức tăng nào nữa có thể thiết lập tốc độ để tiến tới mức 59.200 đô la.

Mức giảm giá được hỗ trợ trong BTC?

Nếu bitcoin không vượt qua được vùng kháng cự $57.500, nó có thể điều chỉnh thấp hơn. Hỗ trợ ngay lập tức về mặt giảm điểm là gần mức $56,200.

Hỗ trợ chính đầu tiên là tuyết hình thành gần mức $56,000. Nó nằm gần mức thoái lui Fib 50% của động thái đi lên từ mức thấp 54.396 đô la lên mức cao 57.837 đô la. Việc giảm xuống dưới vùng hỗ trợ 56.000 đô la có thể mở ra cánh cửa cho một sự sụt giảm lớn hơn.

Các chỉ số kỹ thuật:

MACD theo giờ – MACD đang dần tăng tốc trong vùng giảm.

RSI hàng giờ (Chỉ số sức mạnh tương đối) – RSI cho BTC/USD hiện ở gần mức 50.

Các mức hỗ trợ chính – $56,200, tiếp theo là $56,000.

Các mức kháng cự chính – $57,000, $57,500 và $58,500.

Bài viết liên quan

Để lại bình luận