Trang chủ Đầu tư BIS phác thảo cách Stablecoin có thể tuân thủ các tiêu chuẩn tiền quốc tế

BIS phác thảo cách Stablecoin có thể tuân thủ các tiêu chuẩn tiền quốc tế

bởi Tiến Mạnh

Báo cáo mới của BIS chứa hướng dẫn sơ bộ về các thỏa thuận stablecoin và các cơ quan quản lý có thể giám sát chúng.

Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (BIS) cho biết hệ thống thanh toán stablecoin phải tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế về thanh toán, bù trừ và quyết toán.

Một báo cáo mới được công bố hôm thứ Tư bởi Ủy ban BIS về Thanh toán và Cơ sở hạ tầng Thị trường (CPMI) và Tổ chức Quốc tế về Ủy ban Chứng khoán (IOSCO) bao gồm hướng dẫn sơ bộ về cách áp dụng Nguyên tắc Cơ sở Hạ tầng Thị trường Tài chính (PFMI) cho các thỏa thuận stablecoin.

CPMI và IOSCO đã mời công chúng đưa ra nhận xét chung và trả lời một số câu hỏi được đặt ra trong tài liệu về tính rõ ràng của báo cáo. Các câu trả lời có thể được gửi qua email tới Ban thư ký CPMI (cpmi@bis.org) và IOSCO (Consult-03-2021@iosco.org) trước ngày 1 tháng 12.

Các cơ quan quản lý tài chính trên khắp thế giới đang ngày càng quan tâm đến việc điều chỉnh các stablecoin. Hoa Kỳ đang nỗ lực tạo ra một khuôn khổ cấp liên bang cho các tổ chức phát hành stablecoin. Ngân hàng trung ương của Trung Quốc lo ngại các stablecoin tư nhân có thể khiến hệ thống tài chính mất cân bằng. Tháng trước, người đứng đầu Ngân hàng Trung ương châu Âu, Christine Lagarde, cho biết stablecoin không phải là tiền tệ mà là tài sản, và cần được quy định phù hợp.

Hướng dẫn được xuất bản không nhằm mục đích tạo ra các tiêu chuẩn bổ sung về các thỏa thuận stablecoin, theo Ngân hàng Trung ương Châu Âu, là các hệ thống thanh toán “trong chừng mực chúng cho phép chuyển giao giá trị giữa những người nắm giữ stablecoin.” Báo cáo cho biết hướng dẫn áp dụng cho các thỏa thuận stablecoin quan trọng có hệ thống và các cơ quan quản lý tuân theo các khuyến nghị của BIS. Các tổ chức tài chính quan trọng về mặt hệ thống là những tổ chức mà sự thất bại của họ có thể gây ra khủng hoảng tài chính.

Báo cáo đưa ra hướng dẫn về các loại hình sắp xếp stablecoin này theo bốn nguyên tắc chính: quản trị, quản lý rủi ro, tính quyết toán (sự chắc chắn rằng một giao dịch đã được hoàn thành mà không có rủi ro đảo ngược) và quyết toán tiền.

“Một stablecoin được sử dụng bởi một hệ thống quan trọng [sắp xếp stablecoin] để thanh toán tiền nên có ít hoặc không có rủi ro tín dụng hoặc thanh khoản,” báo cáo cho biết theo hướng dẫn thanh toán tiền.

Báo cáo tiếp tục nói rằng khi các thỏa thuận về stablecoin tiến hành đánh giá rủi ro của stablecoin, cần lưu ý nếu stablecoin cung cấp cho chủ sở hữu của nó yêu cầu pháp lý trực tiếp đối với công ty phát hành cũng như “quyền sở hữu hoặc quyền lợi đối với khoản dự trữ cơ bản tài sản có khả năng chuyển đổi kịp thời ngang giá thành các tài sản có tính thanh khoản khác. ”

Một tuyên bố báo chí của BIS nói rằng mỗi khu vực tài phán có thể quyết định có cho phép hoạt động của stablecoin hay không. Nếu nó cho phép nó, và nếu thỏa thuận đó là hoặc có khả năng mang tính hệ thống, thì PFMI sẽ áp dụng theo hướng dẫn trong hướng dẫn đã ban hành, tuyên bố cho biết.

Lưu ý rằng các tính năng và chức năng của các thỏa thuận stablecoin có thể phát triển, một số vấn đề trong báo cáo có thể cần được làm rõ và nghiên cứu thêm trong những năm tới, theo tuyên bố của BIS.

Bài viết liên quan

Để lại bình luận