Trang chủ Hướng dẫn Tu chính án lưỡng đảng do một thượng nghị sĩ tổ chức

Tu chính án lưỡng đảng do một thượng nghị sĩ tổ chức

bởi An Bằng

“Điều đó có ý nghĩa trong vũ trụ nào?” Thượng nghị sĩ Toomey với tư cách là một thượng nghị sĩ của bang Alabama đã ủng hộ việc sửa đổi tiền điện tử đối với Dự luật Cơ sở hạ tầng.

Một thời điểm quan trọng trong Dự luật Cơ sở hạ tầng khi Thượng viện tranh luận về sửa đổi lưỡng đảng. Thượng nghị sĩ Richard Shelby (R-AL) phản đối tất cả các sửa đổi đối với Dự luật Cơ sở hạ tầng vì sửa đổi của chính ông chưa được tính đến.

Thượng viện bác bỏ Tu chính án lưỡng đảng về tiền điện tử

Thượng viện Hoa Kỳ đã từ chối một sửa đổi đối với điều khoản tiền điện tử có vấn đề trong Dự luật Cơ sở hạ tầng. Sau khi các Thượng nghị sĩ đứng sau hai bản sửa đổi cạnh tranh tìm thấy một thỏa hiệp, Thượng nghị sĩ Richard Shelby đã phản đối sửa đổi, điều này cần sự nhất trí để được đưa vào Dự luật Cơ sở hạ tầng.

Thượng nghị sĩ Ted Cruz (R-TX) đã đề xuất một sửa đổi mới sẽ tấn công toàn bộ điều khoản tiền điện tử từ dự luật lưỡng đảng. Thượng nghị sĩ Shelby đã quyết định phản đối một lần nữa miễn là sửa đổi của ông về tăng cường thường vụ trong quân đội không nằm trong những thay đổi này.

Sau nhiều nỗ lực và thỏa thuận lưỡng đảng, không có sửa đổi nào đối với các điều khoản tiền điện tử trong Dự luật Cơ sở hạ tầng sẽ được Thượng viện thông qua.

Cộng đồng tiền điện tử đã phản đối mạnh mẽ những thay đổi này nhưng vô ích. Jerry Brito, giám đốc điều hành của Trung tâm vận động hành lang blockchain, đã lên Twitter để bày tỏ sự thất vọng của mình nhưng đảm bảo với cộng đồng rằng cuộc chiến chống lại các điều khoản tiền điện tử trong Dự luật Cơ sở hạ tầng sẽ tiếp tục.

Bài viết liên quan

Để lại bình luận