Trang chủ CoinBitcoin Bitcoin bắt đầu phục hồi, tại sao đóng trên 100 SMA là quan trọng

Bitcoin bắt đầu phục hồi, tại sao đóng trên 100 SMA là quan trọng

bởi Bình An

Giá Bitcoin bắt đầu tăng mới từ mức hỗ trợ 37.500 đô la so với đô la Mỹ. BTC phải xóa SMA 100 giờ và $ 40.000 để chuyển sang vùng tích cực.

  • Bitcoin đã bắt đầu tăng khá mạnh trên mức kháng cự $ 38,000 và $ 38,500.
  • Giá hiện đang vật lộn gần vùng 40.000 đô la và đường trung bình động đơn giản 100 giờ.
  • Đã có sự bứt phá trên đường xu hướng giảm giá chính với mức kháng cự gần $ 38.250 trên biểu đồ hàng giờ của cặp BTC / USD (nguồn cấp dữ liệu từ Kraken).
  • Cặp tiền này phải giải quyết trên ngưỡng 40.000 đô la để tiếp tục cao hơn trong thời gian tới.

Giá bitcoin đang tăng

Giá Bitcoin đã kéo dài đà giảm xuống dưới các mức hỗ trợ $ 38.200 và $ 38.000. BTC đã thử nghiệm vùng 37.500 đô la, xu hướng tăng giá giữ vững vị thế.

Một cơ sở đã được hình thành gần $ 37,500 trước khi giá bắt đầu tăng mới. Trước đó, đã có sự bứt phá trên đường xu hướng giảm giá chính với mức kháng cự gần $ 38,250 trên biểu đồ hàng giờ của cặp BTC / USD. Cặp tiền này đã leo cao hơn một cách độc đáo trên các mức kháng cự $ 38,000 và $ 38,500.

Bitcoin đã phá vỡ mức thoái lui Fib 23,6% của mức giảm chính từ mức cao $ 42,630 xuống mức thấp $ 37,533. Nó hiện đang vật lộn gần vùng 40.000 đô la và đường trung bình động đơn giản 100 giờ.

Mức thoái lui Fib 50% của mức giảm chính từ mức cao 42.630 đô la xuống mức thấp nhất 37.533 đô la cũng ở gần vùng 40.000 đô la. Do đó, mức đóng cửa trên SMA 100 giờ và $ 40.000 có thể kích hoạt mức tăng ổn định. Mức kháng cự chính tiếp theo là gần mức $ 41,500. Bất kỳ mức tăng nào nữa có thể thiết lập tốc độ tiến tới vùng kháng cự 42.500 USD trong thời gian tới.

Giảm mới trong BTC?

Nếu bitcoin không thể vượt lên trên các mức kháng cự 40.000 USD và 40.200 USD, nó có thể bắt đầu một đợt điều chỉnh giảm mới. Hỗ trợ ban đầu về mặt giảm điểm là gần mức $ 39,000.

Hỗ trợ chính đầu tiên hiện nằm gần vùng 38.750 đô la. Một sự phá vỡ giảm điểm rõ ràng dưới mức hỗ trợ $ 38,750 có thể tạo ra một sự sụt giảm mạnh. Trong trường hợp đã nêu, giá có thể giảm xuống mức 38.000 đô la. Hỗ trợ chính tiếp theo là gần vùng $ 37,500.

Các chỉ số kỹ thuật:

MACD theo giờ – MACD đang dần mất tốc độ trong vùng tăng.

RSI hàng giờ (Chỉ số sức mạnh tương đối) – Chỉ số RSI cho BTC / USD hiện cao hơn nhiều so với mức 50.

Các mức hỗ trợ chính – 38.750 đô la, tiếp theo là 38.000 đô la.

Các mức kháng cự chính – $ 40.000, $ 40.200 và $ 41.200

Bài viết liên quan

Để lại bình luận