Trang chủ Đầu tư BIS và Cơ quan tiền tệ Hồng Kông thử nghiệm với trái phiếu xanh được mã hóa

BIS và Cơ quan tiền tệ Hồng Kông thử nghiệm với trái phiếu xanh được mã hóa

bởi Bình An

Trái phiếu xanh được mã hóa là dự án tài chính xanh đầu tiên của Trung tâm Đổi mới Thanh toán Quốc tế.

Trung tâm Đổi mới của Ngân hàng Thanh toán Quốc tế tại Hồng Kông và Cơ quan Tiền tệ của lãnh thổ sẽ xem xét cách thức các trái phiếu xanh được mã hóa có thể thúc đẩy các khoản đầu tư bền vững, BIS cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Ba.

Theo dự án Project Genesis, họ sẽ xây dựng một “cơ sở hạ tầng kỹ thuật số nguyên mẫu” cho phép đầu tư bền vững đồng thời cải thiện tính minh bạch về cách sử dụng tiền thu được, BIS cho biết.

Mã hóa trái phiếu thông qua công nghệ blockchain sẽ cho phép các nhà đầu tư mua tài sản mệnh giá nhỏ, mà các tổ chức hy vọng sẽ thúc đẩy đầu tư. Các nhà đầu tư cũng có thể theo dõi sản lượng môi trường trong thời gian thực, tuyên bố cho biết. Mục tiêu cuối cùng là giúp các công ty đáp ứng các tiêu chuẩn môi trường toàn cầu và khu vực.

Công ty Digital Asset của Thụy Sĩ và đối tác Hồng Kông GFT Technologies Hồng Kông sẽ triển khai các blockchains được cấp phép. Liberty Consortium, bao gồm SC (-5,37%) Ventures, Standard Chartered Bank và Shareable Asset, sẽ triển khai các blockchains không được phép. Allinfra, một công ty khởi nghiệp ở Hồng Kông, sẽ cung cấp dữ liệu để theo dõi tác động môi trường của các dự án trong thời gian thực.

Đây là dự án tài chính xanh đầu tiên do Trung tâm Đổi mới BIS khởi xướng, tuyên bố cho biết.

Bài viết liên quan

Để lại bình luận