Trang chủ Phân tích Công ty Đường sắt Bắc Kinh đang chấp nhận đồng nhân dân tệ kỹ thuật số trong một dự án thử nghiệm

Công ty Đường sắt Bắc Kinh đang chấp nhận đồng nhân dân tệ kỹ thuật số trong một dự án thử nghiệm

bởi Tố Nga

Công ty Vận tải Đường sắt Bắc Kinh đã khởi động một chương trình thử nghiệm chấp nhận tiền tệ kỹ thuật số của ngân hàng trung ương của đất nước (CBDC) để thanh toán.

Công ty Vận tải Đường sắt Bắc Kinh đã khởi động một chương trình thử nghiệm để chấp nhận đồng nhân dân tệ kỹ thuật số, loại tiền kỹ thuật số được ngân hàng trung ương Trung Quốc hậu thuẫn, làm thanh toán. Chương trình thí điểm này là một chương trình khác trong danh sách dài các chương trình như vậy mà chính phủ Trung Quốc đang thực hiện. Người dùng có tài khoản ngân hàng với Ngân hàng Công thương Trung Quốc (ICBC) sẽ có thể vuốt tại các cửa chuyển tuyến để thực hiện thanh toán.

Ngân hàng đang làm việc để cung cấp dịch vụ trao đổi bitcoin tại các máy ATM ở Bắc Kinh

Ngân hàng Công thương Trung Quốc là một ngân hàng tập trung cao độ vào việc giới thiệu đồng nhân dân tệ kỹ thuật số cho khách hàng. Nó đang làm việc để cung cấp dịch vụ trao đổi bitcoin tại các máy ATM ở Bắc Kinh. Hệ thống thanh toán sử dụng ứng dụng Yitongxing và hoạt động với 24 tuyến đường sắt tại hệ thống Đường sắt Trung chuyển Bắc Kinh, ngoài bốn tuyến đường sắt ngoại ô. Gọi trải nghiệm này là “một biểu hiện quan trọng của trách nhiệm xã hội”, thông báo nói rằng Công ty Đường sắt Bắc Kinh sẽ tiếp tục xem xét các trường hợp sử dụng mới cho đồng Nhân dân tệ kỹ thuật số, bao gồm cả việc bán và sử dụng vé nhiều hơn tại các cửa khẩu.

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc tiếp tục thử nghiệm đồng nhân dân tệ kỹ thuật số

Trung Quốc đang nỗ lực tích hợp đồng nhân dân tệ kỹ thuật số ở nhiều cấp độ của nền kinh tế. Quốc gia này đã triển khai các chương trình thử nghiệm ở một số quận để thử nghiệm tiền tệ ở cấp độ bán lẻ, với các chương trình này phân phối CBDC cho một số người dùng lựa chọn ngẫu nhiên. Các quan chức đã nói rằng những cuộc thử nghiệm này đã được chứng minh là thành công, điều này hoàn toàn không gây ngạc nhiên, vì công dân Trung Quốc khá hiểu biết về công nghệ. Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc cũng đang thử nghiệm các sáng kiến ​​thanh toán xuyên biên giới và thanh toán bán buôn, có thể thấy nhiều tin tức hơn vào cuối năm nay.

Bài viết liên quan

Để lại bình luận