Trang chủ CoinAltcoin Catalyst Circle của Cardano sẽ cải thiện mô hình quản trị như thế nào

Catalyst Circle của Cardano sẽ cải thiện mô hình quản trị như thế nào

bởi Đông Nghi

Cardano đã nhanh chóng chuyển sang phân quyền hoàn toàn. Một vài tháng trước, nhà phát triển IOG và cộng đồng của họ đã kỷ niệm việc giảm thông số D xuống dưới 0. Công ty này đã công bố một bổ sung cho Project Catalyst của mình, sẵn sàng cung cấp cho những người nắm giữ ADA quyền kiểm soát mạng hơn nữa, Catalyst Circle.

Dự án Catalyst được đưa ra để hỗ trợ các sáng kiến ​​cung cấp giá trị cho Cardano. Catalyst hoạt động thông qua Quỹ. Chúng được sử dụng để cấp cho những người tham gia hỗ trợ tài chính nhằm giúp họ hiện thực hóa các dự án của mình.

Dự án hiện đang kết thúc Quỹ 4 và là một phần trong tầm nhìn của Cardano về sự bền vững của bản thân. IOG đã gọi đây là một thử nghiệm có giá trị cho sự đổi mới phi tập trung.

Theo bất kỳ số liệu nào – từ số phiếu bầu, nguồn tài trợ có sẵn hoặc đơn giản là những người tham gia vào quá trình đổi mới của chúng tôi – Catalyst đang nổi lên như một điểm tựa vô giá cho sự phát triển trong tương lai của Cardano.

Tuy nhiên, IOG thừa nhận rằng sự phát triển của Project Catalyst có thể mang lại những thách thức bổ sung cho cộng đồng về giao tiếp, điều phối và đại diện trong hệ thống bỏ phiếu. Do đó, Vòng tròn xúc tác sẽ được sử dụng như một “mảng cảm biến của con người”.

Đại diện từ các nhóm khác nhau hoạt động trên Catalyst có thể thảo luận về hệ sinh thái của nó, mối quan tâm, phản đối của cộng đồng, v.v. IOG cho biết cuộc thảo luận sẽ được ghi lại trong một bản tồn đọng, mà bất cứ ai cũng có thể truy cập được.

(…) Hoạt động này sẽ cung cấp cái nhìn về hy vọng, mong muốn, nhu cầu và mối quan tâm của cộng đồng trong Project Catalyst. Vòng tròn (Chất xúc tác) cũng chịu trách nhiệm xác định hình dạng tương lai của chính nó và xác định các quy trình bầu cử cho Vòng tròn v2.

Cộng đồng Cardano sẽ có một liên kết mới như thế nào về mô hình quản trị của họ

IOG đã vạch ra 4 mục tiêu chính mà Circle phải hoàn thành: cải thiện thông tin liên lạc, chỉ ra khi các nhóm khác vượt qua ranh giới, cải thiện quy trình và nâng cao khả năng hoạt động của Project Catalyst, xác định quy trình bầu chọn cho Circle V2.

IOG đã thiết kế The Circle Catalyst trở thành một thực thể có khả năng tiến hóa liên tục. Các thành viên của nó sẽ được bầu 3 tháng một lần. Họ phải đề cao các nhiệm vụ và trách nhiệm cụ thể: trong số những nhiệm vụ quan trọng nhất, họ có nhiệm vụ giữ cho cộng đồng Cardano thông báo về các sáng kiến, thay đổi mới và đưa ra các đề xuất chính sách trong Vòng kết nối.

Cuộc bầu cử đầu tiên của các thành viên của Catalyst Circle đã được tiến hành. Các đại diện từ khắp nơi trên thế giới đã được bầu chọn và sẽ xem xét các đề xuất, tính đến thời điểm hiện tại. Trong tương lai, Cardano không thể có một mà có thể có nhiều Catalyst Circle hoạt động đồng thời.

Cuối cùng, các thành viên sẽ tùy thuộc vào việc thúc đẩy mục tiêu của chúng tôi là hợp pháp hóa quản trị phi tập trung, mở đường cho một giải pháp thay thế cho hiện trạng và tiếp tục tạo ra nền tảng mới trong việc xây dựng tương lai của quản trị blockchain.

Tại thời điểm viết bài, ADA giao dịch ở mức $ 1,37 với mức tăng nhỏ trong biểu đồ 1 giờ và biểu đồ 7 ngày.

Cardano ADA ADAUSDT
ADA phục hồi nhẹ trong biểu đồ hàng ngày. Nguồn: ADAUSDT Tradingview

Bài viết liên quan

Để lại bình luận