Trang chủ Thị trường Các chỉ số S&P Dow Jones đi kèm với một chỉ số tiền điện tử mới theo dõi hơn 240 loại tiền điện tử

Các chỉ số S&P Dow Jones đi kèm với một chỉ số tiền điện tử mới theo dõi hơn 240 loại tiền điện tử

bởi Băng Tâm

Nhà cung cấp chỉ số hàng đầu thế giới đang tung ra một số chỉ số tiền điện tử mới, bao gồm Thị trường kỹ thuật số rộng tiền điện tử (BDM), theo dõi hiệu suất của lên đến 240 đồng tiền.

S&P Dow Jones Indices LLC gần đây đã đưa ra một loạt các tiêu chuẩn đánh giá tài sản kỹ thuật số, giới thiệu một số chỉ số tiền điện tử mới.

Theo S&P Dow Jones Indices, một trong những điều thú vị nhất trong số này là Chỉ số Thị trường kỹ thuật số rộng (BDM) của S&P Cryptocurrency, theo báo cáo chính thức, cung cấp một cái nhìn tổng quan về hiệu suất của tới 240 thị trường tiền điện tử.

Các chỉ số tiền điện tử mới cũng bao gồm:

  • S&P Cryptocurrency LargeCap Index – một tập hợp con của BDM đo lường hiệu suất của các thành phần có vốn hóa thị trường lớn nhất.
  • S&P Cryptocurrency BDM Ex-MegaCap Index – một tập hợp con của BDM loại trừ các yếu tố cấu thành Chỉ số MegaCap tiền điện tử S&P (Bitcoin và Ethereum).
  • Chỉ số BDM Ex-LargeCap của tiền điện tử S&P – một tập hợp con của BDM không bao gồm các thành phần của Chỉ số LargeCap tiền điện tử S&P.
  • Chỉ số S&P Cryptocurrency LargeCap Ex-MegaCap – một tập hợp con của BDM đo lường hiệu suất của các thành phần cấu thành Chỉ số S&P Cryptocurrency LargeCap, ngoại trừ các thành phần của Chỉ số MegaCap tiền điện tử S&P.

Trong hơn một thế kỷ, các chỉ số của chúng tôi đã cung cấp thông tin chi tiết về cách thị trường đang hoạt động. Peter Roffman, Trưởng bộ phận Chiến lược và Đổi mới Toàn cầu tại S&P Dow Jones Indices cho biết, hiện nay, với sự ra đời của Chỉ số thị trường kỹ thuật số rộng rãi về tiền điện tử, chúng tôi đang cung cấp câu trả lời đó cho các nhà đầu tư tiền điện tử.

S&P Dow Jones Indices cho đến nay đã cung cấp 3 chỉ số tiền điện tử, đó là Chỉ số S&P Bitcoin, Chỉ số Ethereum và Chỉ số MegaCap tiền điện tử.

Sau khi ra mắt các chỉ số mới nhất, S&P Dow Jones Indices có tổng cộng tám chỉ số tiền điện tử đang hoạt động.

Bài viết liên quan

Để lại bình luận