Trang chủ Phân tích 61% USDC được dự trữ dưới dạng tiền mặt và các khoản tương đương tiền, báo cáo của Circle tiết lộ

61% USDC được dự trữ dưới dạng tiền mặt và các khoản tương đương tiền, báo cáo của Circle tiết lộ

bởi Bình An

Với vốn hóa thị trường gần 26,9 tỷ đô la, USDC là stablecoin lớn thứ hai, chiếm 23,57% thị phần stablecoin, tăng từ 9,15% một năm trước. Riêng năm nay, USDC đang lưu hành đã tăng hơn 2.600%.

Circle, công ty phát hành USDC, đã phát hành báo cáo tài khoản dự trữ của mình vào thứ Ba.

Với vốn hóa thị trường gần 26,9 tỷ đô la, USDC là stablecoin lớn thứ hai, chiếm 23,57% thị phần stablecoin, tăng từ 9,15% một năm trước. Riêng năm nay, USDC đang lưu hành đã tăng hơn 2.600%.

Ra mắt cách đây ba năm, Circle đặt mục tiêu ưu tiên sự tin cậy, minh bạch và trách nhiệm giải trình. Điều này bao gồm việc đảm bảo tổng lưu thông của USDC vẫn được hỗ trợ trên cơ sở 1: 1 với các tài sản bằng đô la, nó cho biết.

Báo cáo kế toán độc lập của Grant Thornton cho thấy cơ cấu dự trữ của nó với 61% USDC được hỗ trợ bởi tiền và các khoản tương đương tiền.

Ở đây, tiền mặt bao gồm tiền gửi tại các ngân hàng và các Quỹ Thị trường Tiền tệ Nghĩa vụ của Chính phủ; các khoản tương đương tiền là các chứng khoán có thời gian đáo hạn gốc nhỏ hơn hoặc bằng 90 ngày theo các nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung.

Để so sánh, Tether đã tiết lộ vào tháng 5 rằng 75,85% USDT được hỗ trợ bởi Tiền mặt & Các khoản tương đương tiền & Tiền gửi ngắn hạn & Thương phiếu khác, người mà sự cố tiếp theo cho thấy tiền mặt chiếm 3,87% trong số đó.

Quay trở lại với USDC, Yankee CDs, Chứng chỉ tiền gửi mệnh giá USD được phát hành ở Hoa Kỳ có thời gian đáo hạn tối đa là 13 tháng và Kho bạc Hoa Kỳ có thời hạn đáo hạn tối đa là 3 năm chỉ chiếm hơn 10% mỗi loại trong dự trữ hỗ trợ.

Thương phiếu và trái phiếu doanh nghiệp liên quan đến nghĩa vụ nợ không có bảo đảm của các tổng công ty và tổ chức tài chính có thời gian đáo hạn từ 91 ngày đến 13 tháng và tối đa 3 năm lần lượt chiếm tỷ trọng 9% và 5%.

“Danh mục đầu tư tổng thể duy trì xếp hạng tín dụng trung bình từ A trở lên theo thang điểm S&P và kỳ hạn trung bình có trọng số dưới hoặc bằng 1,5 năm,”

Circle cho biết.
image1

Mặc dù việc tiết lộ công khai hiện không phải là yêu cầu quy định đối với stablecoin hoặc tiền tệ kỹ thuật số do tư nhân phát hành, Circle cho biết họ muốn dẫn đầu với tính minh bạch cao hơn trước khi trở thành công ty đại chúng.

Như chúng tôi đã báo cáo, Circle đã chia sẻ một vài tuần trước rằng nó sẽ được công khai thông qua SPAC với mức định giá 4,5 tỷ đô la.

Trong thông báo của mình, Circle cho biết họ cũng hoan nghênh công việc được thực hiện bởi Nhóm làm việc của Chủ tịch về stablecoin. Vào thứ Hai, Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen đã gặp nhóm và kêu gọi các nhà quản lý hành động “nhanh chóng” về các quy tắc để điều chỉnh stablecoin.

Bài viết liên quan

Để lại bình luận