Trang chủ Coin Đây là lý do tại sao Ethereum (ETH) theo dõi Bitcoin và tập hợp trên $2.500

Đây là lý do tại sao Ethereum (ETH) theo dõi Bitcoin và tập hợp trên $2.500

bởi Băng Tâm

Ethereum đang giao dịch trong vùng tích cực trên vùng hỗ trợ $ 2,400, đường SMA 100 giờ so với Đô la Mỹ. Giá ETH có khả năng phục hồi nếu có sự bứt phá rõ ràng trên $ 2.500.

Giá Ethereum đang cho thấy những dấu hiệu tích cực

Sau khi hình thành cơ sở trên 2.350 đô la, ethereum bắt đầu tăng ổn định. ETH đã phá vỡ vùng kháng cự $ 2.400 và nó nằm trên mức trung bình động đơn giản 100 giờ một cách độc đáo.

Tuy nhiên, ether đã phải vật lộn để đạt được tốc độ tương tự như bitcoin. Nó đã leo lên trên ngưỡng kháng cự $ 2,450 và $ 2,500. Cũng có sự bứt phá trên đường xu hướng giảm giá chính với mức kháng cự gần $ 2,400 trên biểu đồ hàng giờ của ETH / USD.

Cặp tiền này đã kiểm tra mức kháng cự $ 2,550 và hiện nó đang điều chỉnh mức tăng. Nó giao dịch dưới mức thoái lui Fib 23,6% của động thái đi lên từ mức thấp $ 2,311 dao động đến mức cao $ 2,554. Ether hiện đang giao dịch trên $ 2,450 và mức trung bình động đơn giản 100 giờ.

Ethereum Price
Nguồn: ETHUSD trên TradingView.com

Hỗ trợ chính đầu tiên về mặt giảm điểm là gần mức $ 2,440. Nó nằm gần mức thoái lui Fib 50% của động thái đi lên từ mức thấp $ 2,311 đến mức cao $ 2,554. Ở phía tăng điểm, giá đang đối mặt với ngưỡng kháng cự gần mức $ 2,520.

Mức kháng cự đột phá chính hiện đang hình thành gần mức $ 2,550. Việc đóng cửa trên mức $ 2,550 có thể bắt đầu một mức tăng lớn đối với mức $ 2,680 hoặc thậm chí $ 2,750 trong thời gian tới.

Mức giảm giá được hỗ trợ trong ETH?

Nếu Ethereum không thể vượt qua các mức kháng cự $ 2,520 và $ 2,550, nó có thể bắt đầu một đợt điều chỉnh giảm. Hỗ trợ ban đầu về mặt giảm điểm là gần mức $ 2,450.

Hỗ trợ chính hiện đang hình thành gần mức $ 2,440 và đường SMA 100 giờ. Việc phá vỡ mức giảm xuống dưới $ 2,450 có thể gây nhiều áp lực lên phe bò. Hỗ trợ quan trọng tiếp theo là gần mức $ 2,400.

Bài viết liên quan

Để lại bình luận