Trang chủ CoinBitcoin Cơ quan quản lý ngân hàng chính thức công nhận Bitcoin như một loại tài sản

Cơ quan quản lý ngân hàng chính thức công nhận Bitcoin như một loại tài sản

bởi Diễm Thư

Ủy ban Basel về Giám sát Ngân hàng đã chính thức công nhận Bitcoin là một loại tài sản. Hôm nay, cơ quan quản lý các tiêu chuẩn ngân hàng quốc tế đã đề xuất một số quy tắc và tiêu chuẩn để các ngân hàng nắm giữ tiền điện tử.

Bài báo của Ủy ban Basel đã định nghĩa Bitcoin là một loại tài sản và đặt ra một số yêu cầu về vốn đối với rủi ro tài sản tiền điện tử. Tài sản tiền điện tử đã được chia thành hai nhóm; Các tài sản truyền thống được mã hóa như cổ phiếu hoặc trái phiếu hoặc stablecoin, được coi là ‘rủi ro thấp’, trong khi tiền điện tử rơi vào nhóm thứ hai.

“Ủy ban cho rằng sự phát triển của các loại tiền điện tử và các dịch vụ liên quan có khả năng gây ra những lo ngại về sự ổn định tài chính và làm tăng rủi ro mà các ngân hàng phải đối mặt. Một số loại tiền điện tử nhất định có mức độ biến động cao và có thể gây ra rủi ro cho các ngân hàng khi mức độ rủi ro tăng lên, bao gồm cả rủi ro thanh khoản; rủi ro tín dụng; rủi ro thị trường; rủi ro hoạt động (bao gồm gian lận và rủi ro không gian mạng); rủi ro rửa tiền / tài trợ khủng bố; và rủi ro pháp lý và danh tiếng. Để đạt được mục tiêu đó, Ủy ban đã thực hiện các bước để giải quyết những rủi ro này ”.

Để được phân loại là tài sản có rủi ro thấp hơn, các tài sản mã hóa như Stablecoin chẳng hạn, cần phải đáp ứng một số yêu cầu như được quy định và cần phải hoàn toàn có thể đổi được. Tiền điện tử được coi là có rủi ro cao hơn và cơ quan quản lý đề xuất tỷ trọng rủi ro 1250% đối với các khoản phơi nhiễm tiền điện tử và tuyên bố rằng các ngân hàng không khuyến khích việc tự chịu rủi ro.

Mặc dù tài sản tiền điện tử chỉ được chấp nhận bởi một số ít ngân hàng, nhưng khuôn khổ do Ủy ban Basel cung cấp sẽ đưa tài sản tiền điện tử trở nên nổi bật và đánh dấu một cột mốc quan trọng cho việc áp dụng và có nghĩa là tiêu chí cho tài sản truyền thống so với tiền điện tử hiện đang trong quá trình đang được thành lập.

Tham vấn cộng đồng đưa ra một cuộc thảo luận về nhu cầu cấp thiết để điều chỉnh và phân biệt giữa tài sản tiền điện tử và tiền điện tử. Phiên tòa pháp lý của Ripple Labs V. SEC là một ví dụ về sự căng thẳng hiện tại giữa các cơ quan quản lý và các công ty blockchain / tiền điện tử và sự cần thiết phải có một khuôn khổ pháp lý rõ ràng hơn.

Bài viết liên quan

Để lại bình luận