Trang chủ Đầu tư Hồng Kông cấm đầu tư tiền điện tử bán lẻ

Hồng Kông cấm đầu tư tiền điện tử bán lẻ

bởi Tố Nga

FSTB (cơ quan quản lý Hồng Kông) hôm nay đã thông báo rằng các sàn giao dịch sẽ được cấp phép trong tương lai gần. Đồng thời, khả năng đầu tư vào tiền điện tử cho các nhà đầu tư bán lẻ sẽ bị hạn chế.

Tất cả các khoản đầu tư nên có sẵn cho các nhà giao dịch chuyên nghiệp. Bạn có thể nhận được chứng chỉ này nếu bạn có một danh mục đầu tư với tối thiểu 1 triệu đô la.

Để thực hiện kế hoạch của mình, các nhà chức trách sẽ thực hiện một cuộc thanh trừng toàn diện trên tất cả các sàn giao dịch tiền điện tử. Chỉ những người dùng đủ điều kiện mới có thể truy cập vào nó. Như vậy, hầu hết các nhà đầu tư sẽ không thể giao dịch.

Lưu ý rằng ý tưởng này không phải là mới. Một cái gì đó tương tự đã được đưa ra vào mùa thu năm 2020. Tuy nhiên, nó không đi xa hơn ý tưởng. Vào tháng 5, xem xét tình hình trên thị trường tiền điện tử và chính sách điều tiết của Trung Quốc, các nhà chức trách đã quyết định khôi phục đề xuất này.

Nhóm bảo vệ lợi ích của các nhà giao dịch và sàn giao dịch tiền điện tử, nói rằng điều này sẽ gây nguy hiểm cho sự an toàn của các khoản đầu tư vào tiền điện tử. Bởi vì các nhà giao dịch không có giấy phép sẽ tìm cách kiếm tiền và chuyển sang các nền tảng không được kiểm soát.

Mặc dù vậy, FSTB (cơ quan quản lý) đã công bố kết quả đánh giá vào ngày 21 tháng 5. Theo tài liệu, các nhà chức trách đã kết luận rằng các sàn giao dịch nên được cấp phép.

Nếu dự luật nhận được sự chấp thuận, cơ quan quản lý sẽ có toàn quyền kiểm soát ngành công nghiệp tiền điện tử của Hồng Kông. Không khó để đoán điều gì sắp xảy ra.

Bài viết liên quan

Để lại bình luận