Trang chủ Trading Lần đầu tiên trong lịch sử, khối lượng giao dịch tiền điện tử là hơn 1 nghìn tỷ đô la trong 3 tháng liên tiếp

Lần đầu tiên trong lịch sử, khối lượng giao dịch tiền điện tử là hơn 1 nghìn tỷ đô la trong 3 tháng liên tiếp

bởi Tiến Mạnh

Tháng này là một trong những tháng quan trọng nhất về khối lượng giao dịch trên các sàn giao dịch tiền điện tử, bằng chứng là ATH mới vượt quá 1,3 nghìn tỷ đô la.

Thực tế là nhiều sự kiện quan trọng đã diễn ra vào tháng 4, chẳng hạn như niêm yết của Coinbase trên Nasdaq hoặc đạt được ATH mới cho một số loại tiền điện tử, cũng được phản ánh trong khối lượng giao dịch.

Dữ liệu theo dõi khối lượng trao đổi tiền điện tử được thu thập lần này bởi các nhà phân tích từ The Block, chỉ ra ATH mới và tháng này vẫn chưa kết thúc.

THE BLOCK

Dựa trên dữ liệu từ biểu đồ này, chúng ta có thể thấy khối lượng giao dịch đo được là 1,3 nghìn tỷ đô la, có nghĩa là ATH trước đó từ tháng 2 đã bị vượt qua và chúng ta vẫn còn 5 ngày nữa phía trước.

Ngoài ATH mới, chúng ta cũng đang chứng kiến ​​một sự kiện quan trọng khác, đó là lần đầu tiên trong lịch sử, khối lượng trên các sàn giao dịch tiền điện tử đạt hơn 1 nghìn tỷ đô la trong ba tháng liên tiếp.

Bài viết liên quan

Để lại bình luận