Trang chủ Công nghệ Giao thức cho vay Greenwood DeFi Tăng 2 triệu đô la

Giao thức cho vay Greenwood DeFi Tăng 2 triệu đô la

bởi Đông Nghi

Giao thức cho vay phi tập trung của Greenwood đã huy động được 2 triệu đô la trong vòng gọi vốn đầu tiên.

Nhà đầu tư chính của vòng này là Polychain Capital. Trong số những người khác, có các nhà đầu tư từ Divergence Ventures, Blockchain Capital và Robot Ventures.

Ricky Li đã tham gia tài trợ cho đề xuất tối ưu hóa lãi suất cho người vay từ Greenwood từ các cá nhân cụ thể của ngành tiền điện tử. Ông là người đồng sáng lập Altonomy. Khoản đầu tư cũng đến từ Tướng Aave Stani Kulechov, người có công ty cung cấp giao thức cho vay DeFi.

Trong khi Greenwood đang trong giai đoạn 1 của quá trình phát triển giao thức V2 của mình, nó vẫn chưa được kiểm toán.

Bản chất của ý tưởng của Greenwood là người tiêu dùng không tự tính toán lãi suất mà thực hiện bằng cách sử dụng các tập tin tiền điện tử trong một ứng dụng phi tập trung.

Theo Giám đốc điều hành của Greenwood, với số tiền nhận được, họ sẽ thuê thêm nhân viên để giúp đỡ trong ba giai đoạn tiếp theo của quá trình phát triển V2. Ông cũng hứa hẹn về các tính năng mới và chuyển giao các công cụ tài chính truyền thống vốn đã quen thuộc với các nhà đầu tư.

Bài viết liên quan

Để lại bình luận