Trang chủ Trading Bài đăng trên blog về Craig Wright ‘Offline Addressing’ đi sâu vào các địa chỉ ví

Bài đăng trên blog về Craig Wright ‘Offline Addressing’ đi sâu vào các địa chỉ ví

bởi Thanh Bình

Các giao dịch Bitcoin của chúng ta có thực sự là ẩn danh giả không? Quyền riêng tư của chúng ta có thực sự được bảo vệ khi chúng ta thực hiện các giao dịch? Trong một số trường hợp, có, nhưng trong hầu hết các trường hợp, không.

Tại sao? Vì nhiều nhà cung cấp ví Bitcoin sử dụng lại địa chỉ ví. Điều này loại bỏ tính ẩn danh giả và quyền riêng tư mà các cá nhân sử dụng mạng blockchain công cộng có thể có. Rốt cuộc, nếu bạn biết ai đó đang giao dịch bằng (những) số tiền nào, nhưng không biết địa chỉ ví của họ, cuối cùng bạn có thể tìm ra địa chỉ của họ bằng cách xem chuỗi khối, tìm kiếm các giao dịch với số tiền mà bạn biết là đến từ người đó, và sau đó ghi lại địa chỉ ví mà nó đến. Sau đó, bạn sẽ có thể liên hệ địa chỉ ví đó với chủ sở hữu của nó. Mặc dù một số người không thấy vấn đề với việc sử dụng lại khóa, nhưng ví dụ trước của chúng tôi cho thấy quyền riêng tư có thể bị xâm phạm như thế nào do việc sử dụng lại khóa.

Vậy chúng ta có thể làm gì với vấn đề này? Tiến sĩ Craig Wright nói rằng giải pháp đã tồn tại trong Bitcoin ban đầu. Trong bài đăng blog mới nhất của mình, “Offline Addressing”, Tiến sĩ Wright đi sâu vào các địa chỉ ví cũng như thực hiện các giao dịch với chúng, sau đó đề xuất giải pháp mà các cá nhân và nhà cung cấp ví có thể thực hiện để tránh các vấn đề phát sinh khi bạn -sử dụng khóa — một giải pháp luôn tồn tại trên Bitcoin gốc.

“Nhiều giao thức khả thi có thể được tạo ra trên Bitcoin. Giao thức được mô tả trong bài đăng hôm nay dựa trên giao thức và mẫu ban đầu tồn tại vào năm 2009, khi tôi ra mắt Bitcoin,”

Tiến sĩ Wright nói.

“Khi tôi nói rằng địa chỉ đang bị sử dụng sai, tôi đang đề cập đến việc tái sử dụng các khóa. Khả năng tính toán các khóa phái sinh và tự động hóa quy trình đã tồn tại khi Bitcoin được tung ra. Không ai trong số đó đòi hỏi một công nghệ mới, ”ông giải thích và nói thêm,“ Mỗi lần sử dụng bitcoin sẽ tương ứng với một địa chỉ mới. Ngay cả khi người dùng ngoại tuyến, kịch bản sẽ không khó khăn ”.

Để tìm hiểu cách bạn có thể bảo vệ quyền riêng tư trong giao dịch Bitcoin và cách làm cho giao dịch Bitcoin của bạn an toàn hơn, bạn sẽ muốn đọc bài đăng trên blog mới nhất của Tiến sĩ Wright.

Bài viết liên quan

Để lại bình luận