Trang chủ Thị trường Tổng số Nợ của Hoa Kỳ lớn hơn 30 lần so với vốn hóa thị trường BTC

Tổng số Nợ của Hoa Kỳ lớn hơn 30 lần so với vốn hóa thị trường BTC

bởi Tố Nga

Vốn hóa thị trường Bitcoin chỉ là một phần nhỏ so với tổng số nợ của Hoa Kỳ.

Các nhà phân tích của CaseBitcoin đã chuẩn bị một so sánh thực sự thú vị về vốn hóa thị trường Bitcoin cho chúng ta ngày hôm nay, cụ thể là với nợ của Hoa Kỳ và thâm hụt ngân sách của Hoa Kỳ vào năm 2020.

Trong trường hợp đầu tiên, đây là một sự khác biệt thực sự lớn khi chúng ta bắt đầu từ những con số hiện tại.

CASEBITCOIN

Như bạn có thể thấy, tổng số nợ của Hoa Kỳ hiện vào khoảng $ 28T, gấp hơn 30 lần vốn hóa thị trường BTC, ở mức $ 0,9T. Vì vậy, trong trường hợp Hoa Kỳ quyết định trả khoản nợ này bằng Bitcoin, bạn sẽ phải thu thập tất cả các BTC hiện có và nhân bản chúng ít nhất 30 lần nữa.

Tuy nhiên, so sánh thứ hai cũng rất thú vị, đó là xem xét thâm hụt ngân sách của Hoa Kỳ vào năm 2020.

CASEBITCOIN

Trong trường hợp này, vốn hóa thị trường BTC hiện tại cũng sẽ không đủ, vì thâm hụt ngân sách của Hoa Kỳ ở mức 3,8T đô la vào năm 2020.

Bitcoin đã đạt mức ATH về vốn hóa thị trường chỉ gần đây khi vượt quá 1 nghìn tỷ đô la, nhưng nó đã không thể duy trì giá trị này trong một thời gian dài.

Bài viết liên quan

Để lại bình luận