Trang chủ Trading Hut 8 Khai thác HODL số BTC được khai thác nhiều nhất trong số các công ty khai thác được giao dịch công khai với số lượng 3.012 (≈ 150 triệu đô la)

Hut 8 Khai thác HODL số BTC được khai thác nhiều nhất trong số các công ty khai thác được giao dịch công khai với số lượng 3.012 (≈ 150 triệu đô la)

bởi Thanh Bình

Công ty khai thác bitcoin được giao dịch công khai của Canada, Hut 8 Mining, đã xuất bản một báo cáo xác nhận rằng họ nắm giữ nhiều BTC được khai thác nhất trong số các công ty khai thác được giao dịch công khai.

Hut 8 Mining Corp. đã thông báo về nó thông qua tài khoản twitter của mình, nơi nó đã xuất bản một biểu đồ so sánh một số công ty khai thác được giao dịch công khai, bao gồm Riot Blockchain, HIVE hoặc Argo Blockchain và Bitfarms.

@Hut8Mining

Trong biểu đồ này, bạn có thể thấy có bao nhiêu Bitcoin thực sự của các công ty này HODL so với Vốn hóa thị trường. Trong trường hợp này, Hut 8 là đại diện thực sự của tất cả các hodler, vì nó hiện đang nắm giữ 3012 Bitcoin, trị giá gần 150 triệu đô la.

Công ty cũng thông báo rằng họ có lợi suất 4% trên 1.000 trong số 3.012 Bitcoin này, do đó hoàn thành kế hoạch tăng và đa dạng hóa dòng doanh thu và điều này cũng được phản ánh trong sự tăng trưởng giá trị của công ty sẽ làm hài lòng tất cả các cổ đông.

Bài viết liên quan

Để lại bình luận