Trang chủ Công nghệBlockchain Hawaii giới thiệu dự luật cho nhóm làm việc blockchain mới

Hawaii giới thiệu dự luật cho nhóm làm việc blockchain mới

bởi Thanh Bình

Một dự luật mới được giới thiệu gần đây với Hạ viện Hawaii có thể mở đường cho một nhóm công tác blockchain cấp tiểu bang, do cơ quan phát triển kinh tế địa phương giám sát.

Dự luật Hạ viện Hawaii 622 của đảng phái đã được Đảng Dân chủ giới thiệu với Hạ viện và sẽ yêu cầu Tổng công ty Phát triển Công nghệ Hawaii thành lập nhóm công tác blockchain mới.

Theo dự luật, nhóm làm việc sẽ tập trung vào việc tạo ra một định nghĩa pháp lý cho blockchain, cũng như tư vấn về các khuyến nghị áp dụng và triển khai các công nghệ blockchain trong tiểu bang.

Việc giới thiệu dự luật đặt ra quan điểm của các nhà lập pháp rằng công nghệ blockchain có thể được sử dụng thực tế trong một loạt các chức năng của khu vực công.

“Cơ quan lập pháp công nhận rằng định dạng sổ cái phân tán mà công nghệ blockchain hoạt động có thể được tận dụng để hỗ trợ một loạt các ứng dụng của chính phủ và khu vực công, bao gồm đăng ký đất đai, quản lý danh tính, truy xuất nguồn gốc chuỗi cung ứng, chăm sóc sức khỏe, đăng ký doanh nghiệp, thuế, bỏ phiếu, tiền tệ kỹ thuật số và thanh toán cũng như quản lý pháp nhân. Một công nghệ như vậy đòi hỏi một cách tiếp cận có học thức và kỹ lưỡng để việc triển khai công nghệ blockchain ở Nhà nước không cản trở sự đổi mới và tăng trưởng ”.

Theo dự luật, nhóm mới sẽ hoạt động thông qua một lực lượng đặc nhiệm, do người đứng đầu Tổng công ty Phát triển Công nghệ Hawaii làm chủ tịch. Nhóm đặc nhiệm sẽ lần lượt mời đại diện từ khắp các lĩnh vực có liên quan để chia sẻ kiến ​​thức chuyên môn, bao gồm từ lĩnh vực công nghệ và học thuật, cũng như từ các nhóm vận động người tiêu dùng, tổ chức phi lợi nhuận và các bên liên quan khác.

Nếu dự luật giành được sự chấp thuận, nhóm công tác sẽ được thành lập trong vòng 90 ngày, với việc gửi lại cơ quan lập pháp tiểu bang một tháng trước khi Hạ viện triệu tập phiên họp năm 2022. Bản thân nhóm dự kiến ​​sẽ tan rã vào ngày 30 tháng 6 năm 2022, sau thời hạn đề xuất của nhóm.

Bài viết liên quan

Để lại bình luận