Trang chủ Coin Ethereum tài trợ 1 triệu đô la cho các dự án đầu tư

Ethereum tài trợ 1 triệu đô la cho các dự án đầu tư

bởi Tố Nga

Các dự án hỗ trợ các tính năng đặt cược của Ethereum 2.0 đã nhận được một sự thúc đẩy tài chính.

Quỹ Ethereum đã cấp 1 triệu đô la cho các dự án cộng đồng hỗ trợ các tính năng đặt cược của Ethereum 2.0.

1 triệu USD tiền tài trợ

1 triệu đô la tài trợ được phân phối cho 25 dự án khác nhau trong 4 hạng mục khác nhau. Các danh mục đó bao gồm các nỗ lực của cộng đồng và giáo dục, công cụ mới, phân tích và trực quan hóa dữ liệu và nghiên cứu.

Các dự án đáng chú ý đã nhận được tài trợ như một phần của các khoản thanh toán của tháng này bao gồm hướng dẫn của CoinCashew về đặt cược Ethereum 2.0, trình khám phá chuỗi beacon của Bitfly, trình theo dõi sức khỏe trình xác thực của Omni Analytics và chương trình nghiên cứu tại Trung tâm Siêu máy tính Barcelona.

Chuỗi báo hiệu của Ethereum 2.0 đã hoạt động vào tháng 12 năm 2020 và nhiều dự án nhận được tài trợ đã hoạt động. Tuy nhiên, các giao dịch ETH vẫn diễn ra trên Ethereum 1.x.

Các khoản tài trợ Ethereum khác

Các khoản tài trợ được điều phối bởi Chương trình hỗ trợ hệ sinh thái của Quỹ Ethereum, chương trình vẫn mở cho các yêu cầu khác.

Các khoản tài trợ của tháng này phù hợp với số tiền thanh toán thông thường của chương trình, dao động từ 5.000 đô la cho người dùng cá nhân đến hơn 200.000 đô la cho các nhóm lớn hơn. Những người nhận trước đây đáng chú ý bao gồm Uniswap nền tảng DeFi (50.000 đô la), ứng dụng khách go Turbo-Geth (25.000 đô la) và phần mềm nút Ethereum trên ARM (20.000 đô la).

Gitcoin, một dự án tài trợ Ethereum do cộng đồng lãnh đạo, cũng đang hỗ trợ các dự án khác nhau. Nó đã tạo điều kiện cho 11,3 triệu đô la chuyển giao cho đến nay.

Bài viết liên quan

Để lại bình luận