Trang chủ Thị trường DuckDAO ra mắt Launchpad từ Orion

DuckDAO ra mắt Launchpad từ Orion

bởi Băng Tâm

Dự án DuckDAO phi tập trung có kế hoạch thử giải pháp Launchpad Liquidity do Orion tạo ra.

Giải pháp thanh khoản được thiết kế để tăng mức độ phổ biến của các dịch vụ DEX (DEX) ban đầu. Với Launchpad, DuckDAO sẽ cung cấp cho khách hàng của mình việc trao đổi mã thông báo bằng cách sử dụng sàn giao dịch DuckSWAP phi tập trung.

Điều này sẽ làm cho việc sử dụng Uniswap và DEX phổ biến khác không cần thiết. Nó sẽ tiết kiệm tiền hoa hồng, vì tất cả các giao dịch trao đổi sẽ được thực hiện trên cơ sở DuckDAO.

Nền tảng sẽ giao dịch mã thông báo DuckDAO của riêng nó. Nền tảng sẽ nhận được một khoản hoa hồng, khoản tiền này sẽ được dùng để phát triển dự án DuckDAO.

Nhớ lại rằng dự án Orion là một nền tảng phi tập trung nhằm mục đích tăng tính thanh khoản của các dự án (sàn giao dịch, nhóm hoán đổi). Ban quản lý Orion mong muốn có nhiều dự án tham gia thử nghiệm Tính thanh khoản của Launchpad. Tuy nhiên, không có sự tích hợp nào khác được báo cáo cho đến nay.

Bài viết liên quan

Để lại bình luận