Trang chủ CoinBitcoin BTC đã trở thành tiền tệ dự trữ ở Kenya

BTC đã trở thành tiền tệ dự trữ ở Kenya

bởi Băng Tâm

Người đứng đầu Ngân hàng Trung ương Kenya, Patrick Njoroge, đã có một phát biểu quan trọng. Theo ông, Bitcoin sẽ giúp nhà nước đối phó với sự bất ổn và lạm phát cao trong lĩnh vực tài chính.

BTC sẽ trở thành tiền tệ dự trữ của ngân hàng chính của đất nước. Nó có thể được sử dụng để nhanh chóng thực hiện thanh toán quốc tế, đổi lấy ngoại tệ. Với Bitcoin, Kenya có kế hoạch tránh một số khó khăn liên quan đến quan điểm của IMF về đồng shilling của Kenya.

Theo Nyoroge, đại diện của Quỹ Tiền tệ Quốc tế thường xuyên nhấn mạnh rằng đồng tiền quốc gia Kenya bị định giá quá cao. Điều này gây áp lực không cần thiết lên đồng shilling và ảnh hưởng tiêu cực đến hệ thống tài chính và nền kinh tế của đất nước.

“Chúng tôi đã mất rất nhiều tiền chỉ vì một người nào đó từ IMF vừa đứng lên sai lầm. Bitcoin sẽ chấm dứt điều này”

Tốc độ tăng nợ công trong nước sẽ chậm lại. Bitcoin cũng sẽ bảo vệ khỏi tổn thất tiền tệ. Khi nó tăng cường, quá trình này sẽ tăng tốc.

Do đó, dù chưa có quốc gia nào đưa ra quyết định như vậy nhưng người đứng đầu Ngân hàng Trung ương Kenya sẵn sàng chấp nhận rủi ro. Vì vậy, chẳng bao lâu nữa, Kenya sẽ có thể trở thành một hình mẫu. Chúc may mắn!

Bài viết liên quan

Để lại bình luận