Trang chủ Công nghệ Trung tâm đổi mới BIS phác thảo lộ trình cho các CBDC

Trung tâm đổi mới BIS phác thảo lộ trình cho các CBDC

bởi Băng Tâm

Trung tâm Đổi mới của Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (BIS) gần đây đã công bố một lộ trình làm việc với các ngân hàng trung ương.

Lộ trình bao gồm các dự án tiền tệ kỹ thuật số của ngân hàng trung ương (CBDC) và giải pháp trái phiếu xanh bán lẻ dựa trên công nghệ sổ cái phân tán. BIS đã phác thảo cụ thể năm dự án – hai là sáng kiến ​​mới và ba dự án dành cho CBDC bán buôn hoặc sử dụng từ ngân hàng đến ngân hàng.

Bản phác thảo CBDC bán lẻ

Dự án CBDC bán lẻ sẽ có trụ sở ở Hồng Kông và đặc biệt sẽ tập trung vào việc phân phối theo từng cấp của một CBDC bán lẻ thông qua ngân hàng và các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán. Cần lưu ý rằng Cơ quan tiền tệ Hồng Kông hiện đang tích cực làm việc để sử dụng đồng nhân dân tệ kỹ thuật số cho thanh toán quốc tế.

Đề cương CBDC bán buôn

CBDC bán buôn đầu tiên là các thử nghiệm Project Helvetia đang diễn ra với Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ. Ngân hàng đã tiến hành thử nghiệm kết nối Sàn giao dịch kỹ thuật số SIX với CBDC bán buôn để cho phép thanh toán ngay lập tức cho các giao dịch blockchain.

Dự án thứ hai là một nền tảng để giải quyết các khoản thanh toán xuyên biên giới bằng cách sử dụng nhiều CBDC bán buôn. Dự án này có trụ sở tại Singapore và có thể được các ngân hàng và nhà cung cấp dịch vụ thanh toán sử dụng cho mục đích định cư.

Cần lưu ý rằng đã có một mạng lưới thanh toán đa tiền tệ đang hoạt động ở Singapore do Cơ quan Tiền tệ Singapore, JP Morgan, Ngân hàng DBS và công ty đầu tư nhà nước Temasek giám sát. Dự án này là một mạng lưới thanh toán bù trừ và thanh toán dựa trên blockchain cho các khoản thanh toán bán buôn, ban đầu sẽ tập trung vào các khoản thanh toán đa tiền tệ trong nước.

Dự án CBDC bán buôn thứ ba là một cầu nối Nhiều CBDC để chuyển tiền xuyên biên giới và giải quyết các giao dịch ngoại hối theo thời gian thực. Dự án này là một sáng kiến ​​đang diễn ra ở Hồng Kông. Nó được xây dựng dựa trên một dự án đang thực hiện giữa Ngân hàng Thái Lan và Cơ quan Tiền tệ Hồng Kông có tên là Dự án Inthanon-LionRock. CryptoBLK trước đây đã hợp tác với phía Thái Lan trong dự án này bằng cách sử dụng Corda của R3. Tuy nhiên, đối với lần lặp lại mới nhất, ConsenSys sẽ làm việc với cả hai bên bằng cách sử dụng Ethereum.

Mạng đổi mới BIS là gì?

Mạng lưới đổi mới BIS có sáu nhóm làm việc do Susan Slocum (Ngân hàng Dự trữ Úc, Suptech & Regtech) chủ trì, Siritida P Ayudhya (Ngân hàng Thái Lan, FMI thế hệ mới), Marius Jurgilas (Ngân hàng Litva, CBDC), Aristides Andrade Cavalcante Neto (Ngân hàng Trung ương Brazil, Tài chính Mở), Tomer Mizrahi (Ngân hàng Israel, An ninh mạng) và Sharon Donnery (Ngân hàng Trung ương Ireland, Tài chính Xanh).

Bài viết liên quan

Để lại bình luận